Klips

De winners fan de trije kategoryen krije neist de grutte beker nóch in priis. Se winne ek in foardrachtklip. It FeRstivalteam en in filmmakker meitsje mei dy op in unike lokaasje in profesjonele klip. Wy hawwe al hiel wat moaie klips meitsje mochten. Sjoch hjirûnder om ús winners fan de ôfrûne jierren te bewûnderjen!