Zoekresultaten

Langstme

Giest meide sânreed lânsde beide brechjes oer? Hielstil nonet prate, hark, hearsto denatoer?De wylp en skrieshja roppe it út!Ek ljippen dogge mei!De poep midsswanneblomen plomp,

lês it hiele gedicht

Soms

Soms wurde saken sa ûnwichtichen stiet de wrâld op syn kopSoms is yn wurden net te fetsjenhoe’t it no eins fierder moatSoms glûpt alles troch

lês it hiele gedicht

Bang

Soms bin ik wolris bang datnei in lange nacht hjir allesoars is foar de grap, allinnichik dan net mear snap watoaren wol begripe.Dat stiennen sels

lês it hiele gedicht

Ready, steady, go!

Ready, steady, go!Ik lykje wol in pro;treppen del is level ien,dat ’s yn twa sekondendien.Merakels…gjin obstakels!Mar no wurdt it dreech…Lokkich! Keuken leech,kuolkast iepen: Yes!Grutte kolafles!Punten:

lês it hiele gedicht

Made yn Bangladesj

Under golfplatedakkenyn stoffige romtenrattelje naaimasinenkrom de rêchdrûch de mûlemei seare fingersfaget sy it switfan har jong gesichtmei âldske eagende priis betelle trochhar lange dagensûnder deiljochtrinsto

lês it hiele gedicht

Swetser

Juster fregen se op skoalle,wat ik letter wurde woe.‘t Wie in soartemint fan test dusalles mocht en alles koe.‘k Moast fansels wol even tinke,mar ynienen

lês it hiele gedicht

foar altyd

dizze wei bringt my dêr’t wy wiene dochs nea wer wêze sille bylden dy’t foar ’t geasteseach ferskine minge har mei toarnbeiblom en simmer  

lês it hiele gedicht

it hôf

soene de deaden op it hôf, ûnder brike stiennen tusken de keale wylgen harkje kinne nei ús stimmen?   soene se skrikke fan de ferwiten

lês it hiele gedicht

Beam

de beam stiet bryk yn ‘e westewyn stoer yn ‘e bocht bewarret hy in geheim hy wit mear as in oar en hâldt him stil

lês it hiele gedicht