Zoekresultaten

Libbens

Ik leau yn mear libbens.Dêrfan bin ik wis.Yn in foarich libben,wie ik in liuw, wat ik jim sis.   Slûpend troch it oerwâld.In stap, noch

lês it hiele gedicht

Fampier

hearste hoe’t de lamkes skriemeyn it tsjuster fan it hokhearste hoe’t de krieën krassede meldijen fan har lot   sjochste hoe’t de iken swierelokjend, slomjend

lês it hiele gedicht

Juffer Goedekoop

soms wurd ik wekker nachts’t is juffer Goedekoopmei har griis fûgelkopkeop in swartblomme hobbesekneist myn bêdse seitit is net bardgjin gas gjin fjoerse streaket mei

lês it hiele gedicht

Cruijff

By syn ferstjerren,24 maart 2016 Cruijff is dea.Dat kin net.Hy sit yn myn lea.   As ik de bylden weromsjochfiel ik syn frêle machtkommen yn

lês it hiele gedicht